Coragen 200 SC 1L

Coragen 200 SC 1L

 • preparat owadobójczy, działający kontaktowo i żołądkowo
 • stosowany w uprawie m.in ziemniaka, kukurydzy, kapusty, gruszy
 • skład: chlorantraniliprol 200 g/l
 • dawka: 62,5 -175 ml/ha

 

Zwalcza stonkę ziemniaczaną w ziemniaku; topowy środek w sadownictwie; likwiduje owocówkę I zwojkówkę; bielinka, piętnówkę, najskuteczniejszy w walce z tantnisiem w kapuście

  Coragen 200 SC Etykieta

  Coragen 200 SC Karta Charakterystyki

1,405.00 

Brak w magazynie

Opis produktu

CORAGEN 200 SC to środek owadobójczy mający działanie kontaktowe i żołądkowe. Zwalcza larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówkę jabłkóweczkę i zwójkówki w jabłoni, gąsienice bielinka rzepnika, piętnówkę kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej. Na roślinie wykazuje działanie powierzchniowe i wgłębne. W ciągu kilku godzin następuje paraliż owadów który objawia się zahamowaniem ruchu oraz żerowania szkodnika. Zupełne pozbycie się szkodnika następuje w ciągu 2-4 dni od przeprowadzenia zabiegu.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

 • chlorantraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 200 g/l (18,4%)

 

Korzyści:

  • skutecznie zwalcza szkodniki jabłoni, kapusty, ziemniaków,
  • całkowicie nowa substancja aktywna o nazwie Rynaksypyr,
  • możliwość stosowania w warzywnictwie i sadownictwie,
  • zwalcza stonkę ziemniaczaną w fazie larwy oraz chrząszcza,
  • nie wpływa negatywnie na pożyteczne owady i roztocza,
  • preparat odporny na zmywanie przez deszcz.

Coragen 200 SC dawkowanie – jak stosować środek?

Jabłoń

Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 – 175 ml/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zwójkówki liściowe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 – 175 ml/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Ziemniak

Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 62,5 ml/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.

Kapusta głowiasta biała

Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 – 125 ml/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z dalszej części etykiety: 2

Kukurydza

Omacnica prosowianka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

STOSOWANIE W UPRAWACH MAŁOOBSZAROWYCH

Grusza

Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 – 175 ml/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, od fazy powstałego po przekwitnięciu owocu, który osiągnął wielkość do 10 mm do fazy owocu dojrzałego do zbioru (BBCH 71-87).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Śliwa

Owocówka śliwkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 – 175 ml/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, po przekwitnięciu, od fazy rozwoju zalążni i powstania owocu do fazy owoców dojrzałych do konsumpcji, posiadających typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Winorośl

Zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 – 210 ml/ha
Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód (BBCH 57- 83).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha.

Kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska

Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
Zalecane dawkowanie: 125 ml/ha
Stosować: od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość .
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Kapusta głowiasta biała

Zwójka cyklamenowa (kapuściana)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
125 ml/ha
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować o fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 2.

Kalafior, brokuł

Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy gdy główki osiągną typową wielkość i kształt, ciasno zamknięte (BBCH 20-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Cykoria

Bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy więcej niż 9 liści do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń lub główki osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 20-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Kukurydza cukrowa

Omacnica prosowianka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy dojrzałości fizjologicznej, czyli widocznych czarnych punktów u podstawy ziarniaka, gdy zawierają około 60% suchej masy (BBCH 20-87).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

UWAGA WAŻNE
1. Środek Coragen stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania.
2. W przypadku dwukrotnego stosowania środka, oba zabiegi powinny zostać wykonane przeciwko temu samemu pokoleniu szkodnika.
3. Nie należy stosować środków owadobójczych zawierających substancje czynne z grupy diamidów częściej niż 2 razy w sezonie w tej samej uprawie. 4. Stosując środek uważać, by ciecz użytkowa nie zniosła się na sąsiednie plantacje oraz by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres karencji:
Jabłoń, grusza, śliwa – 14 dni
Winorośl – 30 dni
Ziemniak – 14 dni
Kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – 1 dzień
Cykoria – 21 dni
Kukurydza, kukurydza cukrowa – 7.

Okres ważności: – 3 lata

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są w załączonej karcie charakterystyki.

Najczęściej wybierane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.

Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra