Decis Mega 50 EW 0,25L deltametryna

Decis Mega 50 EW 0,25L deltametryna

 • środek owadobójczy, działający kontaktowo i żołądkowo
 • na roślinie ma działanie powierzchniowe
 • likwiduje szkodniki gryzące i kłująco-ssące w roślinach typu rolniczego, sadowniczego, warzywnego i ozdobnego
 • skład: deltametryne 50 g/l
 • dawka: 0,1 – 0,25 l/ha

 

Likwiduje m.In. Stonkę, mszycę, śmietkę, skrzypionki, słodyszka w uprawach rolniczych, warzywnych I sadowniczych

  Decis Mega 50 EW Etykieta

  Decis Mega 50 EW Karta Charakterystyki

46.00 

Opis produktu

Decis Mega 50 EW działa kontaktowo i żołądkowo, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji czynnych:

 • deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,80 %).

 

Korzyści:

 • zwiększona skuteczność
 • przywiera mocno do liści
 • bardzo dobre pokrycie roślin w większości upraw
 • lepsza przyczepność także do szkodników

  Decis Mega 50 EW dawkowanie – jak stosować środek?

  ROŚLINY ROLNICZE

  Burak cukrowy

  Mszyca burakowa
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,2 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed pojawieniem się kolonii.
  Liczba zabiegów: 1.

  Pchełka burakowa, drobnica burakowa
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,2 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
  Liczba zabiegów: 1.

  Śmietka ćwikłanka
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,2 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2-4 liści buraka).
  Liczba zabiegów: 1.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica ozima, jęczmień jary

  Mszyce
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,125 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

  Skrzypionk
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,125 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować od początku wylęgania się larw.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Ziemniak

  Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 – 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

  Rzepak ozimy

  Gnatarz rzepakowiec
  Zalecane dawkowanie: 0,15 l/ha.
  Stosować: po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).

  Chowacz brukwiaczek
  Zalecane dawkowanie: 0,15 l/ha.
  Stosować: zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rzepak ozimy, rzepak jary

  Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa
  Zalecane dawkowanie: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

  Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
  Zalecane dawkowanie: 0,1 l/ha.
  Stosować: zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.

  Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
  Zalecane dawkowanie: 0,15 l/ha.
  Stosować: w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

  Mszyca kapuściana
  Zalecane dawkowanie: 0,15 l/ha.
  Stosować: w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
  Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  W rzepaku ozimym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni.
  Zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów wiosną.

  W rzepaku jarym maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

  ROŚLINY SADOWNICZE

  Jabłoń

  Kwieciak jabłkowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 120C.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

  Mszyca jabłoniowa
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Śliwa

  Mszyce
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

  Porzeczka czarna

  Mszyce
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

  Truskawka

  Kwieciak malinowiec
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

  ROŚLINY WARZYWNE

  Pomidor (w gruncie)

  Stonka ziemniaczana
  Zalecane dawkowanie: 0,15 l/ha.
  Stosować: w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

  Kapusta głowiasta biała

  Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
  Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z dalszej części etykiety: 2.

  ROŚLINY OZDOBNE

  Róża (w gruncie)

  Mszyca różano-szczeciowa
  Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).
  Termin stosowania:
  Stosować po zauważeniu szkodnika.

  Skoczek różany
  Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:
  0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
  Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).
  Termin stosowania:
  Stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.
  Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni.

  ZASTOSOWANIE MAŁOOBSZAROWE

  ROŚLINY SADOWNICZE

  Porzeczka czarna

  Zwójka różóweczka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBC 11-69).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

  Porzeczka czerwona, biała, borówka wysoka

  Mszyce, zwójka różóweczka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBC 11-69).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Aronia

  Mszyce
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii, od fazy gdy pierwszy liść jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Omacnica jarzębianka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Zabieg przeprowadzić wiosną, gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach wyjadając pąki kwiatowe, w fazie od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Malina, jeżyna

  Mszyce, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 68-85).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Truskawka

  Mszyce
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła), zwójka różóweczka oraz inne zwójki, zmienniki
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od końca fazy rozwoju pędów rozłogowych do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 49-81).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

  Śliwa

  Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, od fazy wzrostu zawiązków owocowych, do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 76-89).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Owocnica zółtoroga, owocnica jasna
  Termin stosowania:
  Stosować po odłowach na pułapki lepowe, w końcowej fazie opadania płatków kwiatowych (BBCH 67-69).
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,25 l/ha.
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Wiśnia, czereśnia

  Mszyce
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wzrostu pędu głównego do końca fazy gdy owoce są dojrzałe do konsumpcji (BBCH 31-89).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Nasionnica trześniówka, Drosophila suzukii (muszka plamoskrzydła)
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
  Termin stosowania:
  Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe lub lepowe, gdy owoc osiąga 60-90 % typowej wielkości (BBCH 76-79).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  ROŚLINY WARZYWNE

  Kapusta głowiasta biała

  Mszyce
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca stosowanie środka z wcześniejszej części etykiety: 2.

  Kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta pekińska

  Mszyce
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Marchew

  Mszyce
  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Połyśnica marchwianka
  Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po odłowach na tablice lepowe, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 11-49).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Groch zwyczajny uprawiany na świeże nasiona, groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona)

  Mszyce
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Strąkowiec grochowy
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Fasola uprawiana na świeże nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona

  Mszyce
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od początku fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 11-49).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

  Cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z rozsady, cebula uprawiana z dymki

  Śmietka cebulanka
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po odłowach na pułapki zapachowe lub feromonowe, od początku fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Wciornastki
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
  Termin stosowania:
  Opryskiwać po odłowach na pułapki lepowe, od początku fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11- 49).
  Liczba zabiegów: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

  Okres ważności:– 3 lata od daty produkcji.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

  Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są w załączonej karcie charakterystyki.

Najczęściej wybierane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.

Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra