Ambrossio 500 SC 1L

Ambrossio 500 SC 1L

INFORMACJE O PRODUKCIE

AMBROSSIO 500 SC to fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego. Fungicyd ten to skuteczna ochrona fungicydowa żyta, pszenicy, przenżyta ozimego, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami.

Fungicyd AMBROSSIO 500 SC to oprysk przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol
 (substancja z grupy triazoli) – 500 g/l (45,4%)

Ambrossio_500_SC (1)

 

100.00 

Opis produktu

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Zwalczanie: czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych
pierwszy zabieg (jesień): środek AMBROSSIO 500 SC należy stosować łącznie ze środkiem Porter 250EC/ Dafne 250 EC/ILA 250 EC
w następujących dawkach:
AMBROSSIO 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC 0,3 l/ha drugi zabieg (wiosna): AMBROSSIO 500 SC 0,5 l/ha

Termin stosowania: pierwszy oprysk zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków kwiatowych – widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 2

Zwalczanie: czerń krzyżowychsucha zgnilizna kapustnychcylindrosporioza roślin krzyżowych
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: AMBROSSIO 500 SC 0,5 l/ha
Środek AMBROSSIO 500 SC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC w następujących w dawkach:
AMBROSSIO 500 SC 0,25 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC 0,5 l/ha/ ILA 250 EC.
Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych (BBCH 31-51).
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).

Uwaga: zastosowanie środka AMBROSSIO 500 SC i jego mieszaniny ze środkiem Porter 250 EC/Dafne 250 EC/ ILA 250 EC dodatkowo zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie wiosennym (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

Pszenica ozima
Zwalczanie:
 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Dawkowanie: Fungicyd AMBROSSIO 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Dafne 250 EC lub Porter 250 EC w następujących dawkach:

AMBROSSIO 500 SC 0,4 l/ha + Dafne 250 EC 0,3 l/ha (lub Porter 250 EC)

Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).

Uwaga: w przypadku łącznego stosowania środka AMBROSSIO 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Pszenżyto ozime
Zwalczanie:
 mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Żyto ozime
Zwalczanie: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Jęczmień jary
Zwalczanie: 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: oprysk stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 33-56). Środek stosować nie częściej niż 1- 2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49-56).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 
co najmniej 21 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,
  – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 3. W ramach strategii zarzadzania odpornością:
  – przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne   należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania,
  – nie należy stosować środka w dawkach niższych od zalecanych.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
W przypadku stosowania środka AMBROSSIO 500 SC pojedynczo:
– pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego – 35 dni
– rzepak ozimy – 68 dni
W przypadku stosowania środka AMBROSSIO 500 SC w mieszaninach:
– pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego – 67 dni
– rzepak ozimy – 68 dni

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

0,5 l; 1 l; 5 l; 20 l

Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom pełnoletnim, które ukończyły odpowiednie szkolenie w art.28 Ustawy o środkach ochrony roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Najczęściej wybierane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.

Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra