Halvetic 180 SL 5L

Halvetic 180 SL 5L

 • herbicyd nieselektywny o działaniu układowym
 • stosowany nalistnie
 • niszczy zielone części roślin
 • skład: glifosatu- 180 g/l
 • dawka: 1,5-6 l/ha

 

Herbicyd totalny, zwalcza chwasty totalnie, nieselektywnie

  Halvetic 180 SL Etykieta

  Halvetic 180 SL Karta Charakterystyki

125.00 

Opis produktu

Halvetic to HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 2 – 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Zawartość substancji czynnych Halvetic:

  • glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) w formie soli izopropyloaminowej- 180 g (14,83 %)

   Korzyści:

  • wysoka skuteczność,
  • szybkie działanie preparatu,
  • najlepszy sposób na walkę z zachwaszczeniem,
  • niszczy nadziemne częsci roślin,
  • niższe stęzenie glifosatu,
  • wyższe bezpieczeństwo.

Halvetic – na jakie chwasty działa? Działanie na chwasty:

W dawce: 1,5 l/ha
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, rdest ptasi
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

W dawce: 2,5 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: tobołki polne, wyczyniec polny

W dawce: 3,0 l/ha
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: wyczyniec polny

W dawce: 4,0 l/ha
Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: babka lancetowata, życica trwała
Chwasty odporne: koniczyna polna, pięciornik gęsi

W dawce: 5,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: babka lancetowa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna
Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała
Chwasty odporne: koniczyna polna

W dawce: 6,0 l/ha
Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna
Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała

Stosowanie Halvetic. Jakie dawkowanie?

Uwaga: Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej. Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBC 00-09).
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.
Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Niższa z zalecanych dawek preparatu dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.
Nie stosować: na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 – 4,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych szczególnie w przypadku zwalczania chwastów wieloletnich (w tym głównie perzu). W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość minimum 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.
Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Sady jabłoniowe i gruszowe

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.
Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Tereny nieużytkowane rolniczo (torowiska tramwajowe, place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów. W przypadku dużego udziału chwastów wieloletnich w celu zapewnienia trwałego efektu ich zwalczania, zaleca się oprysk w drugiej połowie wegetacji. Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy plecakowych. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować 2% stężenie cieczy użytkowej czyli np. dawkę 0,2 l środka na 10 litrów wody.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.
Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po 2 dniach, gdy na polu zwalczano chwasty roczne i po 5 dniach, gdy zwalczano chwasty wieloletnie. W przypadku, gdy na polu zwalczano jednocześnie chwasty roczne i wieloletnie zabiegi uprawowe wykonać po 5 dniach. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 2 – 5 dni.

Okres karencji:
Sady jabłoniowe i gruszowe – 7 dni
Pozostałe zastosowania – nie wymagany

Okres ważności od daty produkcji: – 2 lata

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są w załączonej karcie charakterystyki.

Najczęściej wybierane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.

Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra