Inazuma 130 WG 1KG

Inazuma 130 WG 1KG

• środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym
• działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie
• stosowany w uprawie m.in. pszenicy ozimej, rzepaku, tytoniu, pomidora
Skład: acetamipryd 100 g/kg i lambda-cyhalotryna 30 g/kg
Dawka: 0,15-0,30 kg/ha

Środek zwalczający mszycę, pchełkę rzepakową, tantanisia krzyżowiaczka, chowacza brukwiaczka, wciornastka, zmienika i inne szkodniki gryzące i ssące w m.in. pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, pomidora, roślin ozdobnych, śliwy, lnu i innych upraw

  Inazuma 130 WG 1L Etykieta

  Inazuma 130 WG 1L Karta Charakterystyki

275.00 

Opis produktu

Inazuma 130 WG jest insektycydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Zawartość substancji czynnych:

•  diacetamipryd(związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 100 g/kg (10%)
•  lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 30 g/kg (3%)

Korzyści:

• najnowsze rozwiązanie w ochronie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej
• dzięki zawartości lambda-cyhalotryny preparat natychmiast zabija szkodniki już żerujące na uprawie
• obecność acetamiprydu gwarantuje długi okres działania insektycydu ochronę upraw przed kolejnymi nalotami szkodników,
• może być stosowana przez cały okres wiosennej wegetacji rzepaku, ale także jesienią do zwalczania pchełki rzepakowej oraz tantnisia krzyżowiaczka.

Inazuma 130 WG dawkowanie – jak stosować środek?

 

Pszenica ozima

Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3-go liścia do fazy 9-tego liścia lub więcej (BBCH 13-19).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy

Tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mszyce, mączliki, gnatarz rzepakowiec, miniarka kapuścianka, chowacz galasówek, rolnice.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,30 kg/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację i do zwalczania miniarki kapuścianej.
Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19). W przypadku zwalczania śmietki kapuścianej zabieg wykonać w momencie nalotu muchówek na plantację. W przypadku zwalczania rolnic zabieg wykonać w godzinach wieczornych lub nocnych.
Liczba zabiegów: 1

Szkodniki łodygowe: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Termin stosowania: Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Liczba zabiegów: 1

Słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Termin stosowania: Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Liczba zabiegów: 1

Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Termin stosowania: Środek zastosować w momencie nalotu szkodników przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją, od fazy pełni kwitnienia, do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opada (BBCH 65-67).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Tytoń

Wciornastek tytoniowiec, mszyce.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Len włóknisty, len oleisty

Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych (BBCH 10-12).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować, gdy pęd osiągnie 50 % – 60 % długości (BBCH 35-36).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie lnu: 2

Śliwa

Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc od początku rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Liczba zabiegów: 1

Owocnice śliwowe (żółtoroga i jasna)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie śliwy: 1

Pomidor, oberżyna

Wciornastek tytoniowiec, zmieniki.
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-69).
Liczba zabiegów: 1

Mszyce
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13-85).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pomidora, oberżyny: 1

Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami

Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki.
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.
Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89). Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 300-2000 l/ha (3-20 l/100 m2 ).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wierzba energetyczna

Jątrewka pospolita, niekraślanka wierzbówka, krytoryjek olchowiec, mszyce.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Pierwszy zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia, drugi zabieg w maju.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ślazowiec pensylwański

Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: opryskiwać w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69). W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Miskant olbrzymi

Łokaś garbatek
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Termin stosowania: środek stosować wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Ze względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po zmroku w trakcie żerowania larw i owadów dorosłych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Okres ważności – 2 lata od daty produkcji.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są w załączonej karcie charakterystyki.

Najczęściej wybierane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.

Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra