Karate Zeon 050 CS 250ML

Karate Zeon 050 CS 250ML

• preparat owadobójczy, ma działanie kontaktowe i żołądkowe
• stosowany w uprawach rolniczych, sadowniczych oraz warzywniczych
Skład: lambda-cyhalotryne 50 g/l
Dawka: 0,075-0,2 l/ha

Środek zwalczający larwę i chrząszcza stonki ziemniaczanej, chowacza brukwiaczka, pryszczarka kapustnika, skrzypionki, mszyce, gąsienice i inne szkodniki w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych

  Karate Zeon 050 CS 250ML Etykieta

  Karate Zeon 050 CS 250ML Karta Charakterystyki

46.00 

Opis produktu

Karate Zeon 050 SC – to insektycyd w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, buraka cukrowego, cebuli, kapusty głowiastej, aronii, chmielu, lnu zwyczajnego (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego) oraz konopi siewnych (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego). Na roślinie działa powierzchniowo.

Korzyści:

• szybko i trwale zwalcza szkodniki,
• wielorakie działanie- na wszystkie stadia rozwojowe owadów (jaja, larwy, owady dorosłe),
• stabilność w opakowaniu oraz mieszaninie roboczej,
• wyższe bezpieczeństwo dla upraw,
• dłuższy czas działania ( nie wpływa na karencję oraz zanikanie pozostałości ),
• straty podczas zabiegu są ograniczone,
• ograniczony zapach,
• większe bezpieczeństwo dla tych organizmów, które nie są celem zabiegu.

Zawartość substancji czynnych

• lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%).

Karate Zeon 050 CS dawkowanie – jak stosować środek?

Ziemniak

Larwa i chrząszcz stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 – 0,16 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 – 0,2 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125-0,15 l/ha.
Termin stosowania: w zależności od terminu pojawu szkodnika zabieg wykonać w okresie od fazy gdy widoczne są na głównym kwiatostanie nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).

Pchełka rzepakowa, pchełki ziemne
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,15 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), po zauważeniu pierwszych uszkodzeń powodowanych przez pchełki.

Gnatarz rzepakowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,15 l/ha.
Termin stosowania: w okresie formowania i rozwoju rozety liściowej (BBCH 10-14), natychmiast po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność wynosi 1 larwa na 1 roślinie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste

Pszenica ozima, jęczmień jary

Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 – 0,1 l/ha
Termin stosowania: stosować od początku wylęgania się larw.

Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 – 0,1 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.

Mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 – 0,1 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać na:
zbożu ozimym – jesienią,
zbożu jarym – wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwane: średniokropliste.

Kukurydza

Omacnica prosowianka
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.

Mszyce
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak cukrowy

Szarek komośnik (średni poziom zwalczania)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika do fazy BBCH39. W celu uzyskania największej skuteczności zaleca się stosowanie środka w momencie zaobserwowania aktywnych chrząszczy, gdy temperatura powietrza nie przekracza 18°C.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 250 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Mszyca jabłoniowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE W GRUNCIE

Cebula

Wciornastek tytoniowiec
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.

Śmietka cebulanka
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 400 – 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta

Gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Mszyca kapuściana
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Śmietka kapuściana
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.

Wciornastek tytoniowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni
Zalecana ilość wody: 500 – 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Aronia

Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od fazy gdy pierwszy liść aronii jest rozwinięty do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69)

Omacnica jarzębianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną po pojawieniu się szkodnika (gdy szkodnik żeruje w kwiatostanach).

Zwójka różóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną (zazwyczaj koniec kwietnia, początek maja), po pojawieniu się gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 500 – 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chmiel

Pchełka chmielowa, zwójka lilianeczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika z chwilą widocznych pierwszych uszkodzeń, do 50 cm wysokości roślin chmielu.
Opryskiwać rzędy roślin lub pojedyncze rośliny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300 – 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Len zwyczajny (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego)

Pchełki – pchełka lnowa, długostopka lnowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wschodów (BBCH 11-14), po wystąpieniu szkodnika.

Wciornastki – wciornastek lnowiec, wciornastek kalarepowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać od początku fazy wydłużania się pędu głównego do początku kwitnienia (BBCH 30-61).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Konopie siewne (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego)

Pchełka chmielowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie wschodów (BBCH 11-14), po wystąpieniu szkodnika.

Omacnica prosowianka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: stosować w okresie wylęgu larw omacnicy wg sygnalizacji (czerwiec).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 -14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kukurydza cukrowa

Omacnica prosowianka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w od początku ukazania się wiechy do fazy gdy widoczny jest wierzchołek wiechy (BBCH 51-53), po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA WAŻNE:

1. Preparat działa najskuteczniej w temperaturze niższej niż 20oC. Przy panowaniu wyższych temperatur zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Opryskując rośliny (np.: kapusta, cebula) lub szkodniki (np.: mszyca kapuściana) pokryte nalotem woskowym, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
3. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać starannie i dokładnie, by każda część rośliny była pokryta cieczą użytkową. 4.Nie dopuścić do zniesienia cieczy użytkowej na uprawy sąsiednie oraz na nakładanie się cieczy użykowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Okres karencji:
Rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary – 28 dni,
Chmiel – 14 dni,
Ziemniak, kukurydza, kukurydza cukrowa, aronia, jabłoń, cebula, kapusta głowiasta – 7 dni

Okres ważności: 2 lata od daty produkcji.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są w załączonej karcie charakterystyki.

Najczęściej wybierane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.

Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra