Logik 240 EC 1L

Logik 240 EC 1L

LOGIK 240 EC

 

SUBSTANCJA CZYNNA: kletodym (związek z grupy cykloheksenodionów) – 240 g/L (24,11%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

FORMULACJA: EC – koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna kletodym została zaklasyfikowana do grupy 1 (dawnej grupy A).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A (ACCazy) blokującą biosyntezę kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy.
Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się zmianami zabarwienia, często antocyjanowymi lub chlorozą i czerwienieniem liści, a następnie zasychaniem najmłodszych liści co prowadzi do zahamowania wzrostu i rozwoju.
Pierwsze objawy widoczne są po upływie około 7 dni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Roczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, a chwasty wieloletnie w fazie 4-6 liści.

Zastosowanie środka solo:
LOGIK 240 EC 0,5 l/ha
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe: samosiewy zbóż.

Zastosowanie środka w mieszaninie z adjuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,5 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, wyczyniec polny.
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha
Chwasty wrażliwe: perz właściwy.

ETYKIETA LOGIK 240EC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

194.00 

Brak w magazynie

Opis produktu

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.
Środek stosować uwzględniając jednocześnie odpowiednią fazę rozwojową zwalczanego chwastu oraz odpowiednią fazę rozwojową rośliny uprawnej.

Rzepak ozimy

1. Zastosowanie środka pojedynczo:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
2. Zastosowanie środka w mieszaninie z adiuwantem Partner+:
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

LOGIK 240 EC 0,5 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
Zwalczanie chwastów rocznych: miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż, wyczyńca polnego.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy drugiego liścia do momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle (BBCH 12-31).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak cukrowy

Zastosowanie środka w mieszaninie z adiuwantem Partner+
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. chwastnica jednostronna, samosiewów zbóż
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,5 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
b) Zwalczanie perzu właściwego
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy dwóch liści właściwych do momentu, gdy liście zakryły nie więcej niż 20% międzyrzędzi (BBCH 12-32).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spektrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Plantacje nasienne lnu zwyczajnego (materiał rozmnożeniowy), len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie od drugiego do szóstego liścia właściwego (BBCH 12-16).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, mak lekarski, słonecznik zwyczajny, lnianka siewna
Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do początku wydłużania pędu (BBCH 12-30).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Soja

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,5 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak pastewny, burak ćwikłowy

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 20% międzyrzędzi (BBCH 12-32).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Chrzan pospolity, rzepa uprawiana na korzenie

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie od dwóch do dziewięciu liści właściwych (BBCH 12-19).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Tytoń

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie od dwóch do dziewięciu liści właściwych (BBCH 12-19).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Wierzba energetyczna

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia drugiego liścia (BBCH 12- 93).
Etykieta środka Logik 240 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rośliny ozdobne, szkółki roślin ozdobnych

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. wyczyńca polnego, miotły zbożowej, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 0,4 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
b) Zwalczanie perzu właściwego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania z adiuwantem Partner+:
LOGIK 240 EC 1,0 l/ha + Partner+ 0,5 l/ha.
Termin stosowania: (BBCH 12-93).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Najczęściej wybierane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.

Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra