Ortus 05 SC 1L na przędziorki

Ortus 05 SC 1L na przędziorki

 • owadobójczy preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym
 • stosowany w uprawie m.in buraka cukrowego, jabłoni, gruszy, śliwy
 • zawiera fenpiroksymat 51,2 g/l
 • dawkowanie: 1-2 l/ha

 

W walce z przędziorkiem chmielowcem, przędziorkiem owocowcem, przędziorkiem szklarniowcem, przędziorkiem wielkopąkowcem, przędziorkiem porzeczkowym, pordzewiaczem śliwowym, pordzewiaczem jabłoniowym

  Ortus 05 SC Etykieta

  Ortus 05 SC Karta Charakterystyki

199.00 

Opis produktu

Ortus 050 SC to akarycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji czynnych:

  • fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%).

Korzyści:

  • skuteczne zwalczanie wszystkich stadiów ruchomych różnych gatunków przędziorków
  • najszybsze działanie natychmiastowe (tzw. knock-down)
  • zabezpieczenie przed przędziorkiem nawet do 7 tygodni
  • odporność na zmywanie
  • zwalcza rasy przędziorków uodpornione na inne związki
  • brak odporności krzyżowej

Ortus 05 SC dawkowanie – jak stosować środek?

Burak cukrowy

Przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 1,8 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Środek można również stosować z dodatkiem adiuwanta w następujący dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,05%.
Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39-49) z zachowaniem okresu karencji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 400 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Uwagi:
Środek ogranicza występowanie przędziorka chmielowca w buraku.
Skuteczność zwalczania szkodnika zależy w dużej mierze od technicznej strony zabiegu, która ma na celu dotarcie do miejsc żerowania przędziorków (dolne strony liści), dlatego zaleca się przestrzegania następujących zaleceń:
a. Przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody,
b. Preparat najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych,
c. Podczas zabiegu stosować podwyższone ciśnienie robocze – np. 6 barów,
d. Zaleca się dodatek adiuwanta o działaniu zwilżającym (np. Slippa),
Zwrócić uwagę na dokładne pokrycie cieczą roboczą dolnej strony liści.

Jabłoń

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Liczba zabiegów: 1

Pordzewiacz jabłoniowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 – 1,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Grusza

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Liczba zabiegów: 1

Podskórnik gruszowy, wzdymacz gruszowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,0 l/ha + adiuwant Slippa 0,2 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować wczesna wiosną po ruszeniu wegetacji.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Śliwa

Przędziorek owocowiec
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Liczba zabiegów: 1

Pordzewiacz śliwowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Porzeczka czarna

Wielkopąkowiec porzeczkowy
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,1 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1

Truskawka

Roztocz truskawkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,0 l/ha + adiuwant Slippa 0,2 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Agrest

Przędziorek chmielowiec
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Malina

Przędziorek chmielowiec
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Porzeczka biała

Wielkopąkowiec porzeczkowy
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,1 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
Liczba zabiegów: 1

Wrzędziorek chmielowiec
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Porzeczka czarna

Przędziorek chmielowiec
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Porzeczka czerwona

Wielkopąkowiec porzeczkowy
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:
Ortus 05 SC 1,5 l/ha + adiuwant Slippa 0,1 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.
Liczba zabiegów: 1

Przędziorek chmielowiec
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z zachowaniem okresu karencji.
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Truskawka

Przędziorek chmielowiec
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Winorośl

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,8 l/ha
Termin stosowania:
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Środek można stosować od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pomidor uprawiany pod osłonami

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Papryka uprawiana pod osłonami

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Oberżyna uprawiana pod osłonami

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej z zachowaniem okresu karencji.
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ogórek uprawiany pod osłonami

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy początku rozwoju liści do fazy początku rozwoju owoców (BBCH 11-71).
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Cukinia uprawiana pod osłonami

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy początku rozwoju liści do fazy początku rozwoju owoców (BBCH 11-71).
Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (lub 10-20 l/100 m2).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziorek szklarniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 l/ha (lub w stężeniu – 0,1 % tj. 10 ml środka w 10 litrach wody).
Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej. Zalecana ilość wody: 1000-2000 l/ha (10-20 l/100 m2 ).
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Szkółki leśne drzew liściastych

Przędziorek lipowiec
Maksymalna/ zalecana dawka zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha
Ilość wody dopasować do wielkości roślin.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Szkółki leśne drzew iglastych

Przędziorek sosnowiec
Maksymalna/ zalecana dawka zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Termin stosowania:
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha
Ilość wody dopasować do wielkości roślin.
Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

UWAGA WAŻNE:
1. Preparat aplikować na całych roślinach, uważając by starannie pokryć cieczą użytkową także dolną stronę liścia.
2. Gdy występuje duże zagęszczenie i duża masa liściowa opryskiwanych roślin, do cieczy użytkowej należy dodać środek zwilżający.
3. By zapobiec zjawisku odporności preparat stosować w sezonie wegetacyjnym na zmianę z preparatem z innej grupy chemicznej, o odmiennym mechanizmie działania..
4. Przed użyciem preparatu na rośliny ozdobne i dyniowate po raz pierwszy należy wykonać próbny zabieg by sprawdzić czy w ciagu tygodnia nie pojawiły się symptomy uszkodzenia roślin.

Okres karencji:
Burak cukrowy, winorośl – 28 dni,
jabłoń, grusza, porzeczka czarna, czerwona, biała – 21 dni,
śliwa, agrest, malina – 14 dni,
papryka, ogórek, pomidor, oberżyna, cukinia, truskawka – 7 dni,
rośliny ozdobne, szkółki leśne – nie dotyczy.

Okres ważności: – 3 lata i 9 miesięcy od daty produkcji.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Wszelkie informacje o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa zawarte są w załączonej karcie charakterystyki.

Najczęściej wybierane

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami. Postaramy się pomóc.

Sprzedajemy środki ochrony roślin w całej Polsce: Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra